Unionsoft je spoločnosť špecializujúca sa na návrh, vývoj, implementáciu a podporu komplexných riešení pre organizácie s členskými základňami s rôznorodým zameraním.

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť UnionSoft, s.r.o. je slovenská spoločnosť založená v roku 2013, ktorá pre svojich zákazníkov ponúka efektívne riešenia na riadenie ich členských základní, organizácií, pomocou produktu Membery.


Zakladatelia spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti informačných technológií a sú garanciou najvyššej kvality.


Víziou spoločnosti je byť líder na trhu v oblasti technologických riešení na efektívne riadenie členských základní športových zväzov, odborových zväzov, záujmových skupín a združení.

Membery je online služba pre rôzne typy organizácií, ktorá prináša efektívnu koordináciu činností, manažmentu procesov a organizáciu vzťahov členov organizácií.

Medzi základné vlastnosti riešenia patrí zaručená distribúcia informácií, sledovanie platieb, jednoduchý manažment členov ako aj špecifické riadenie procesov a úloh.


Všetky informácie z Membery je možné veľmi efektívne publikovať na verejnom portáli s možnosťou publikovania aj iných informácií.


Membery obsahuje viacero štandardných funkcií pre rýchle nasadenie v organizácii. Platforma je jednoducho manažovateľná a plne prispôsobiteľná zložitým požiadavkam a procesom pre efektívne riadenie organizácie.

Membery for Enterprise

Spoločnosť Unionsoft implementuje produkt Membery aj pre spoločnosti požadujúce neštandardné funkcionality, profesionálny Helpdesk a vysokú dostupnosť produktu.

Slovenský zväz hádzanej
používa
Membery for Sport

Slovenská volejbalová federácia
používa
Membery for Sport

Slovenská baseballová federácia
implementuje
Memebery for Sport

Slovenský rybársky zväz
implementuje
Membery

ADRESA
UnionSoft, s.r.o.

GBC IV
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava 2

KONTAKTY
Email: info@unionsoft.sk
Telefón: